• شنبه تا چهارشنبه (8:30-19:30)
    (9-17) پنجشنبه
  • تهران
    امیر آباد
  • info@watsongeneticlab.com
    برایمان بنویسید

مشاوره و پیشگیری

پیش از تولد

پیش از تولد

تشخیص های پیش از تولد

پیش از بارداری

پیش از بارداری

مشاوره و تست های قبل از بارداری

پیش از ازدواج

پیش از ازدواج

ارائه مسیری مطمئن

خوشحالیم که در مسیر تشخیص و رسیدن به سلامتی کنارتان هستیم

تشخیص های ژنتیکی

ناهنجاری های کروموزومی

ناهنجاری های کروموزومی

انجام بررسی های سیتوژنتیکی اعم از کاریوتایپ CGH-Array ، FISH و ...

پنل های تشخیصی انواع سرطان

پنل های تشخیصی انواع سرطان

بررسی بیومارکر های اختصاصی در انواع سرطان

بیماری و سندروم های شایع و نادر

بیماری و سندروم های شایع و نادر

انجام تست های تشخیصی

توالی یابی
نسل جدید

WES به روش NGS

Whole Exome Sequensing

برترین دقت و کیفیت

بالاترین دقت و کیفیت داده های خام آزمایش اگزوم در سطح ایران و دنیا

WES به روش NGS

جواب دهی سریع

کوتاه ترین زمان ممکن در جواب دهی

آشنایی با ما

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی واتسون به عنوان مطرح ترین و معتبر ترین آزمایشگاه ژنتیک کشور با هدف ارائه خدمات تشخیصی و مشاوره ای، می کوشد با بهره گیری از پرسنل مجرب، تجهیزات مدرن و مدیریت توانمند ارائه کننده دقیق ترین، سریع ترین و بهترین خدمات تشخیصی برای بیماران و پزشکان معالج محترم باشد. اعتبار آزمایشگاه ژنتیک واتسون حاصل بالاترین درصد موفقیت در تشخیص، جواب دهی و هم رتبه بودن با استاندارد های جهانی در کیفیت و دقت آزمایشات است. به نحوی که معرفی پرشمار هموطنان، همکاران، پزشکان جویای خدمات مشاوره و تشخیص ژنتیکی از سراسر کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشور های همسایه گواه این اعتبار است.

اشتراک برای مشاهده
اخبار جدید

***بدون اسپم!