مطالب توسط watson

نارسایی زودرس تخمدان

چکیده: از دست رفتن عملکرد تخمدان معمولاً فرایندی تدریجی است که در طول چند سال شکل می گیرد و منجر به یائسگی می شود. با وجود این، عملکرد تخمدان در برخی از زنان زودتر و ناگهانی تر از آ نچه مورد انتظار است، رخ می دهد. علت این امر ممکن است طبیعی، شیمی درمانی یا جراحی باشند. […]

صرفا جهت اطلاع «غربالگری سلامت جنین در بارداری دو قلو»

غربالگری پیش از تولد جنین همیشه دارای مشکلات متفاوتی بوده است که دانشمندان مختلف نظریه های متفاوتی در این زمینه دارند. برخی مانند پروفسور Reynold ، به دلیل مسائل اخلاقی، مخالف غربالگری دوقلوها است و برخی دیگر مانند پروفسور Wald اعتقاد دارند در صورت استفاده از الگوریتم مناسب غربالگری، می توان جنین های دو قلو را به راحتی غربالگری کرد. […]

مول هیداتی‌فرم

مول هیداتی فرم یا حاملگی مولار یا بچه خوره بیماری نادر و خوش خیم است که ناشی نقصی ژنتیکی در تخم بارور شده است. مول هیداتیفرم گونه ای از بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی است. تخم بارور شده یا هرگز به جنین زنده تبدیل نمی شود (مول کامل) و یا این که به شکل غیر طبیعی رشد می کند و نمی […]

انانسفالی Anencephaly

انانسفالی یک نقص مادرزادی در کانال عصبی بوده و به دلیل بسته نشدن انتهای کانال عصبی که در اوایل تکامل امبریونال در بین روزهای ۲۳ تا ۲۶ بارداری پیش میاید باعث عدم تشکیل قسمت اعظم مغز., جمجمه و پوست سر در این نوزادان میشود. حدود یک چهارم انها در دوران بارداری میمیرند و سه چهارم بقیه […]

اکوکاردیوگرافی جنینی

بررسی ساختمان و عملکرد قلب در دوران جنینی به وسیله دستگاه اکوکاردیوگرافی بوده که از هفته ۱۸ بارداری قابل انجام بوده و اکثر مشکلات تا هفته ۲۴ بارداری قابل تشخیص می باشد. از طریق این خدمت ، در بیمارانی که ساختمان قلب جنین دچار مشکل شدید می باشد امکان سقط با اجازه پزشک قانونی را می توان […]